Direkt Serbest Vuruş; Eğer, bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

Endirekt (İndirekt) Serbest Vuruş Nedir; Kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 5 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:
- topu oyuna bırakmadan önce eliyle kontrol ettiği sırada 4 adımdan fazla yürürse
- topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa,
- takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,
- takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa,
- zaman geçirirse.
Eğer bir oyuncu hakemin kanatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:
- tehlikeli tarzda oynarsa,
- rakibinin ilerlemesine mani olursa,
- kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,
- oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda.
Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.