1071 – 1453 Tarihleri Arasıda Gelişen Olaylar

Türklerin anadoluya ilk girmesinden İstanbul’un fethedilmesine kadar geçen sürede onca savaş ve olay meydana gelmiştir ki bunları tarih kaydetmiştir.Bu olayları kronolojik sıra ile tarihlere göre aşağıda bulabilirsiniz.

1071 – 1453 Yılları Kronolojisi

1071 Olayları

  • 16 Nisan- Güney İtalya’da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.
  • 26 Ağustos- Bizans İmparatorluğu, Alp Arslan komutasındaki Türk ordusuna Malazgirt Savaşı’nda yenildi. Bu galibiyet sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.

1072 Olayları
Erzurum çevresinde saltuklar kuruldu.
Alp arslan Selçuklu hükümdarı öldü
Mengüçlü beyliği
1073 Olayları
Selçuklular ankarayı ele geçirdi.
1075 Olayları
İznik te Türkiye Selçuklu devleri kuruldu
1078 Olayları
Abdül kadir geylani doğdu.
1079 Olayları
Kılıç arslan doğdu Selçukluların hükümdarı.
1080 Olayları
Mengücekli Devleti’nin kuruluşu.
Danişmentliler Devleti’nin kuruluşu.
1081 Olayları
Çaka beyliği kuruldu
1092 Olayları
1.kılıç arslan Türkiye Selçuklu devletinde tahta çıktı.
Danişmedliler kuruldu
1093 Olayları
Çaka Beyliği yıkıldı
Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı
1096 Olayları
1.haçlı seferi
1098 Olayları
Haçlılar Antakya’yı işgal etti.
Çaka beyliği yıkıldı
1099 Olayları
1.haçlı seferinin sonu
1102 Olayları
Hasankeyf artukluların kuruluşu
1105 Olayları
Kınnesrin Savaşı ve Haçlıların Halep’i işgali
1106 Olayları
Mardin attuklularının kuruluşu
1107 Olayları
Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan savaş sonrası Habur suyunda boğularak öldü.
1110 Olayları
Emîr Mevdûd idaresindeki Selçuklu kuvvetlerinin Urfa’yı kuşatması.
1115 Olayları
• Melik Rıdvân, şiddetli bir hastalığa yakalanarak 10 Aralık’te Haleb’te ölmüştür.
1147 Olayları
2.haçlı seferi
1149 Olayları
1. haçlı seferinin sonu
1155 Olayları
CENGİZ HAN:Büyük Moğol İmparatoru Dünyanın En BÜyük Devletini Kurmuş Olan ‘CEHENNEMDEN GELEN ADAM’ sıfatıyla ne kadar acımasız olduğu belirtilmiş olan büyük komutan.
1156 Olayları
Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı
1166 Olayları
Abdülkadir Geylani vefat etti.
1176 Olayları
Miryokefalon savaşı.(Bizans Türkleri anadoludan atamayacağını anladı.)
1178 Olayları
Danişmentlilerin yıkılışı
Harput artuklularının kuruluşu
1189 Olayları
3 Eylül Aslan yürekli Richard İngiltere Kralı oldu
3.haçlı seferi
1192 Olayları
3.haçlı seferinin sonu
1193 Olayları
Selahaddin Eyyubi öldü
1202 Olayları
-Saltukluların yıkılışı
1204 Olayları
4.haçlı seferi
Haçlılar IV.Haçlı Seferi’nde İstanbul’u yağmaladı.
1205 Olayları
1205’te I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci kez tahta çıktı.
1207 Olayları
30 Eylül – Mevlâna Celâleddin-i Rumi doğdu
1209 Olayları
Hacı Bektaşi veli doğdu.
1211 Olayları
I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211′de öldü ve yerine büyük oğlu I. İzzeddin Keykavus tahta çıktı.
1214 Olayları
1214 – Sinop’u Anadolu Selçuklu Devleti sultanı İzzeddin Keykavus ele geçirdi.
1215 Olayları
1215-Magna Carta bildirgesi İngiltere’de kabul edildi.
1217 Olayları
5.haçlı seferi
1221 Olayları
Harzemşahlar Devleti, Cengiz’in bir darbesi ile yıkıldı gitti
5.haçlı seferinin sonu
1223 Olayları
16 Temmuz Moğollar ile Ruslar arasında ‘Kalka Meydan Muharebesi’ oldu.
1226 Olayları
Alanya’da Kızılkule’nin yapılması.
1228 Olayları
Mengüceklilerin yıkılışı
1233 Olayları
Harput artuklularının yıkılışı
1238 Olayları
Yunus emre doğdu
1243 Olayları
Kösedağ Savaşı(Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi)
1248 Olayları
7.haçlı seferi
1251 Olayları
Mengü (Möng-ke)’nin Moğol İmparatorluğu’na Büyük Kağan seçilmesi.
1254 Olayları
7.haçlı seferi sonu
1256 Olayları
Alamut Kalesi’nin Hülagû Han tarafından alınması. Karakurum’daki Büyük Kağan’a bağlı olarak Hülagû Han İlhanlılar devletini kurdu.
1258 Olayları
I.Osman (Osman Bey): Osmanlı devletinin kurucusu.
1260 Olayları
Moğollar ilk kez Sultan Kutuz tarafından tamamen kılıçtan geçirildi
1277 Olayları
Mengüçlü beyliğinin yıkılışı
1281 Olayları
Hasankeyf artuklularının yıkılışı
1299 Olayları
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden Osmanoğulları’nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.
1329 Olayları
Maltepe savaşı.Bizans Osmanlı.osmanlılar yeniyor.
1362 Olayları
Devletin başına 1. murat geçti
1363 Olayları
Sazlıderede Bizans Bulgar ordusunu Osmanlı yenilgiye uğrattı.
1364 Olayları
Sırpsındığı savaşı
1389 Olayları
1.kosava savaşı
Yıldırım beyazit tahta çıktı(1.muradın oğlu)
1396 Olayları
Niğbolu savaşı
1402 Olayları
Ankara savaşı(önemli)
1413 Olayları
Fetret devri
1421 Olayları
Sultan 2.murad padişah oldu
1444 Olayları
Varna savaşı
1448 Olayları
2.kosava savaşı
1453 Olayları
İstanbul feth edildi Osmanlı yükselme dönemine girdi

1071-1453 Önemli Olayların Resimleri

Anadoluya Giriş (1071)

m1QsTyYG 1071  1453 yılları arasında gelişen olaylar Resimli

Kılıç arslan doğdu Selçukluların hükümdarı.(1079)

image00150 1071 1453 yılları arasında gelişen olaylar Resimli

1096

1.haçlı seferi

CouncilofClermont 1071 1453 yılları arasında gelişen olaylar  Resimli

1155 CENGİZ HAN

254696mb7 1071 1453 yılları arasında gelişen olaylar Resimli

1238

Yunus emre doğdu

yunus emre 1071 1453 yılları arasında gelişen olaylar Resimli

1402

Ankara savaşı(önemli)

ankara 1071 1453 yılları arasında gelişen olaylar Resimli

KOSOVA SAVAŞI

http://img.blogcu.com/uploads/tabiin_kosovo_savasi.jpg

HAÇLI SAVAŞI..

http://img235.imageshack.us/img235/9412/kalamatagz5.jpg

http://www.turkkorsanlari.com/resim/preveze1.jpg

1453 İstanbulun Fethi

http://cukurkent.com/images/Resim/27fetih.jpg

http://www.resimvadisi.com/data/media/464/istanbulunfethi145330ns.jpg